Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

O učebnici

E-učebnica je elektronická učebnica metodológie kvantitatívneho výskumu, ktorá je určená najmä pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia pedagogiky a príbuzných disciplín. Je zameraná na poznatky o tom, ako plánovať, organizovať a realizovať terénny pedagogický výskum. Lekcie systematicky pokrývajú jednotlivé fázy výskumu od formulovania výskumného problému po interpretáciu výskumných dát. Lekcie obsahujú aj príklady, na ktorých vidno praktické použitie daného poznatku v praxi, a aplikačné úlohy, pomocou ktorých je možné nacvičiť si niektoré prvky výskumu.

Prečo kvantitatívny výskum?

V súčasnosti sa pedagogický výskum uskutočňuje v dvoch líniách. Je to jednak kvantitatívny, jednak kvalitatívny výskum. Táto e-učebnica je venovaná prvému typu výskumu. Je to výskum, ktorý má najdlhšiu tradíciu, používa ho viac výskumníkov ako kvalitatívny typ výskumu a viac sa o ňom publikuje. Autori sympatizujú aj s kvalitatívnym (resp. zmiešaným) typom výskumu, ale ich časové možnosti v súčasnosti neumožnili zahrnúť do učebnice aj učivo o kvalitatívnom výskume.

Navigácia v učebnici

Práca s elektronickou učebnicou by mala byť pre všetkých návštevníkov dostatočne intuitívna. V krátkosti popíšeme jej významné časti a upozorníme na niekoľko zaujímavých prvkov.

Hlavé menu

Nachádza sa v ľavej hornej časti. Pozostáva z odkazov na štyri hlavné sekcie učebnice. Sekcia Kapitoly tvorí hlávnu obsahovú náplň elektronickej učebnice. Obsahujú všetky výkladové texty, príklady, ilustračné obrázky... Sekcia Slovník obsahuje zoznam cudzích slov s vysvetlením ich významu. Sekcie O učebnici a Autori majú len informatívny charakter, pozostávajú z jednej stránky.

Kapitoly učebnice

Ku kapitolám učebnice je jednoduchý prístup z ľavého bočného menu. Naraz je možné mať otvorenú len jednu kapitolu. Ďalšiu možno otvoriť v novom okne prehliadača alebo v jeho novej záložke - tzv. tab.

Ako otvoriť kapitolu v novej záložke:

  • Kliknutím pravým tlačidlom myši na kapitolu sa otvorí kontextové menu. Z tohto menu si treba zvoliť požadovanú voľbu (v našom prípade Open in new tab).
  • V niektorých prehliadačoch stačí umiestniť kurzor nad kapitolu a stlačiť koliesko myši do vnútra.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie zadaného výrazu zobrazí zoznam všetkých kapitol, kde sa hľadaný výraz (jedno alebo viac slov, aj neúplných) nachádza.

Vyhľadávanie v učebnici funguje na príncipe porovnávania znakov. Teda pre hľadaný výraz Hypotéza je a hypotéza je budú rôzne výsledky nájdených kapitol (rozdiel je v prvom znaku, H je iný znak ako h).

Slovník

Slovník obsahuje abecedne usporiadaný zoznam cudzích slov, z ktorých sú mnohé použíté v učebnici. Ak chceme nájsť konkrétne slovo, môžeme použiť vyhľadávanie pomocou prehliadača (v mnohých funguje skratka Ctrl + f).

V texte kapitol sa objavujú slová podčiarknuté trhanou čiarou a so zeleným obrázkom (ikonou) knihy. Ide o cudzie odborné slová. Ich výklad si môžeme pozrieť veľmi jednoducho, stačí ak nad ne umiestnime myš. Význam slova sa zobrazí v modrom obdĺžniku, ktorý môžeme ťahať myšou na iné miesto. Všetky takéto slová sa nachádzajú aj v sekcii Slovník.

Interaktívne úlohy

Text jednotlivých kapitol je obohatený o rôzne ukážkové príklady, ilustračné obrázky, schémy ale aj interaktívne úlohy. Obsah interaktívnych úloh je skrytý, zobrazený je len nadpis Úloha, pred ním je ikona plus, za ním obrázok modrých otáznikov. Kliknutím na ikonu plus sa zobrazí obsah interaktívnej úlohy.