Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Dĺžka testu

Každý test sa skladá v viacerých testových položiek. Na rýchle školské skúšanie sú dostatočné i krátke testy (12-15 položiek), ale testy určené na výskum majú mať niekoľko desiatok položiek (40-50). S rastom počtu položiek totiž stúpa reliabilita ikona - slovník  Reliabilita = presnosť a spoľahlivosť výskumného nástroja a výskumných zistení. testu, t.j. dobrá meracia kvalita testu.

Krátke testy s dĺžkou 10-12 položiek obyčajne majú reliabilitu okolo 0,50 -0,60.

Profesionálne testy majú reliabilitu 0,80 a vyššiu. Takúto reliabilitu majú napríklad testy, ktoré sa použili pri meraní čitateľskej gramotnosti alebo matematických a biologických vedomostí žiakov (PISA ikona - slovník  PISA = medzinárodné porovnávanie výkonov 15-ročných žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti., PIRLS ikona - slovník  PIRLS = medzinárodné porovnávanie výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v čitateľskej gramotnosti., TIMSS ikona - slovník  TIMSS = medzinárodné porovnávanie výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách.). Testy čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtých ročníkov ZŠ, ktoré sa zadávali v 45 krajinách (PIRLS 2006), mali reliabilitu medzi 0,80 a 0,90. Slovenská verzia testu mala reliabilitu 0,89.