Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Priame pozorovanie

Pozorovateľ sleduje priebeh činností osobne (priame pozorovanie), alebo zo záznamu (nepriame pozorovanie). Pri priamom pozorovaní má byť pozorovateľ umiestnený tak, aby čo najmenej rušil pozorované osoby. V učebni je najlepšie miesto za žiakmi v rohu učebne. Roh je lepší ako miesto pri strede zadnej steny, pretože odtiaľ vidno viacerým žiakom do tváre, čo je dôležité pri pozorovaní komunikácie. Pozorovateľ má pred sebou pozorovací hárok, do ktorého zaznamenáva pozorované kategórie.