Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskumné metódy

Výskumná metóda je súhrnný názov pre súbor postupov, pomocou ktorých sa získavajú dáta v teréne.

Známe výskumné metódy sú:
  1. pozorovanie,
  2. dotazník,
  3. škálovanie,
  4. interview,
  5. testy,
  6. sociometria,
  7. sémantický diferenciál,
  8. experiment.

Každá výskumná metóda má svoje výhody a nevýhody, dá sa použiť len na zber takých dát, na ktoré je "nastavená".

Konkrétny výskum si obyčajne vyžaduje používanie viac ako jednej výskumnej metódy – samozrejme v závislosti od stanovených výskumných otázok a hypotéz.