Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Skórovanie

Najbežnejšie a najpraktickejšie skórovanie je dichotomické (0 - 1). Ak testovaná osoba odpovedala v položke správne, získa 1 bod, ak odpovedala nesprávne alebo neuviedla nijakú odpoveď, získa 0 bodov.

Pri položkách požadujúcich viac správnych odpovedí sa musíte rozhodnúť, či budete skórovať prísne alebo mierne. Prísne skórovanie je také, pri ktorom testovaná osoba získa bod, keď označila všetky správne odpovede. Pri miernom skórovaní testovaná osoba získa bod, keď označila aspoň jednu správnu odpoveď.

Pri zložitejších testových položkách možno použiť i viacstupňové skórovanie, napríklad pri matematických úlohách môže žiak dostať za správny postup 1 bod a za správny výsledok ďalší bod.