Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Postup pri tvorbe dotazníka

(A) Stanovenie cieľov dotazníka

V prvom rade si presne stanovte ciele dotazníka. Ciele by mali byť detailné, konkrétne. Písomne ich vyjadríte v projekte výskumu.

Vedenie školy si všimlo, že pracovný výkon zamestnancov klesol. Výskumník dostal za úlohu zistiť, čo je príčinou. Rozhodol sa, že dôvody zistí dotazníkovým výskumom, pri ktorom si stanovil tieto ciele:

  • zistiť, ako zamestnanci subjektívne pociťujú pracovnú záťaž,
  • zistiť, aká je psycho-sociálna klíma v škole,
  • zistiť, či sa zamestnanci identifikujú so školou.

(B)Výber výskumného súboru

Výskumník si musí stanoviť, komu je dotazník určený. Výber výskumného súboru závisí v prvom rade od stanovených cieľov.

Úloha

Dôležitú úlohu zohráva štruktúra výskumného súboru.

Úloha

(C) Špecifikovanie premenných

Pred konštrukciou dotazníka je potrebné, aby ste určili premenné (ktoré sú súčasťou hypotéz), na základe ktorých budete formulovať dotazníkové položky. Počet položiek vo vzťahu k premenným je rôznorodý, niektoré premenné si vyžadujú viac, iné menej položiek.

Úloha

(D) Konštrukcia obsahovej stránky dotazníka

Tematické oblasti

Poradie tematických oblastí a položiek

Demografické (osobné) položky

Filtrové položky

Nezodpovedané položky a vynútená voľba

Dĺžka dotazníka

Grafická stránka dotazníka