Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Celkove k práci s elektronickými informačnými zdrojmi

Informačná príprava výskumu je prácna a dlhodobá záležitosť. Pri zadaní kľúčových slov sa používateľovi ukáže veľké množstvo textových jednotiek, ktoré je potrebné otvoriť a preskúmať. Obyčajne sa ukáže, že nie všetky sú vhodné pre vašu potrebu. Postupne však získate skúsenosť a nadhľad a vaša práca sa zracionalizuje. V mnohých prípadoch však informačná príprava býva dlhšia, ako je písanie teoretickej časti výskumnej správy, štúdie alebo dizertácie.