Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Rozsah výberového súboru

Pri rozhodovaní sa o výbere subjektov uvažujeme nielen o spôsobe výberu subjektov, ale aj o jeho rozsahu. Ide vlastne o spojené nádoby. Dobrý výber musí mať dostatočne veľký rozsah. Základným pravidlom je, že rozsiahlejší súbor je lepší ako menší súbor. Ak je výber malý, neumožní to dosiahnuť reprezentatívnosť – dochádza k skresleniu. Časť výberového súboru môže totiž "prevalcovať" zvyšnú časť. Ak skúmame príjem 100 ľudí, z ktorých má väčšina slabý plat, a v súbore je aj niekoľko multimilionárov, priemerný plat nebude ukazovať realistické platové charakteristiky tohto súboru, extrémni členovia súboru silne skreslia výsledky (našťastie štatistické metódy vedia tieto odchýlky presne identifikovať). Skreslenie by bolo menšie, keby bol výberový súbor niekoľkonásobne väčší.

Celoštátne významné výskumy majú výberový súbor v rozsahu niekoľko tisíc subjektov. Napríklad výskum čitateľskej gramotnosti 15-ročných žiakov PISA v roku 2006 (zdroj: www.statpedu.sk) testoval 4731 žiakov z 189 škôl z celého Slovenska. Výskumný súbor pokrýval 80 % všetkých žiakov SR vo veku 15 rokov a 85 % škôl. Prieskumy volebných preferencií politických strán pracujú so súborom okolo 1200 voličov. Kvalifikačné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné) takéto veľké súbory, prirodzene, obyčajne nemajú. Preto aj zovšeobecniteľnosť ich zistení je menšia.

Niektorí autori sa pokúsili vytvoriť tabuľky vyjadrujúce odhad veľkosti výberového súboru v závislosti od veľkosti základného súboru. Takéto tabuľky sú len relatívne presné. Nasledujúca tabuľka je orientačným ukazovateľom vzťahu medzi veľkosťou základného súboru a odporúčanou veľkosťou výberového súboru:

veľkosť základného súboru odhad veľkosti výberového súboru
10080
200135
300169
400196
500217
1000278
1500357
10000370

Rozsah výberového súboru pre konkrétny výskum však závisí aj od počtu premenných, ktoré výskumník skúma. Čím je viac premenných, tým by mal byť rozsah výberového súboru väčší. Rozsah súboru závisí aj od závažnosti výsledkov. Ak sa má na základe výskumu vysloviť závažné pedagogické rozhodnutie, na ktorom závisí budúcnosť, žiakov a učiteľov, je potrebný väčší výberový súbor, aby sa vyhlo prípadnému kolísaniu údajov.