Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Požiadavky na položky

Položky dotazníka musia spĺňať určité kritériá, ktoré musíte dodržiavať pri ich konštrukcii.

Položky majú byť krátke
Čím dlhšiu a zložitejšiu položku vytvoríte, tým skôr je možné, že ju respondent nepochopí a odpovie nevhodne.

Negatívny príklad:
V čom vidíte pozitívne a negatívne stránky e-learningového vzdelávania, ktoré sa v súčasnosti realizuje v mnohých vzdelávacích inštitúciách a podnikoch, z hľadiska rozvoja najrôznejších stránok osobnosti?

Položky majú byť jednoznačné
Položky formulujte tak, aby respondenti jednoznačne vedeli, na čo sa pýtate.

Negatívny príklad
Koľko percent vášho času trávite čítaním literatúry?

Táto otázka je veľmi nepresná, nie je jednoznačne určené, o akú literatúru ide, miesta čítania (doma, na pracovisku), druh literatúry a pod.

Pri konštrukcii dotazníka dbajte na to, že aj malé jazykové nuansy môžu posunúť odpovede. V dotazníku by ste nemali používať výrazy často, obyčajne, niektorí ľudia, v poslednom čase, v blízkej budúcnosti, skôr, neskôr a pod. Tieto a podobné výrazy nie sú jednoznačne vymedzené a respondenti ich môžu interpretovať veľmi subjektívne.

expand Úloha

V jednej položke sa pýtajte len na jednu vec
V položke sa nepýtajte na dve rôzne veci. V takomto prípade bude odpoveď rovnako nepresná ako vaša otázka. Typickým znakom zdvojených otázok je spojka "a", ktorá naznačuje, že spájate dve veci.

expand Úloha

Neklaďte sugestívne otázky
Položky dotazníka nesmú naznačovať, ktorá odpoveď je správna alebo preferovaná.

expand Úloha

Na citlivé témy sa radšej pýtajte nepriamo
Citlivé témy sa týkajú napríklad príjmov, sexuality a pod.

Niekedy môže byť pre respondenta nepríjemné uviesť svoj vek. Preto sa odporúča namiesto priamej otázky: "Koľko máte rokov?" opýtať nepriamo: "Kedy ste ukončili štúdium na strednej škole?" Samozrejme odpoveď nebude natoľko presná, ako keby ste sa spýtali priamo.