Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Sociometria

Sociálne vzťahy medzi ľuďmi je možné merať rôznymi metódami. V pedagogike sa najčastejšie uplatňuje metóda sociometrie. Pomocou tejto metódy môžete zisťovať vzťahy medzi žiakmi v triede, v učiteľskom kolektíve a pod.