Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Nedostatky testu

Popri svojich kladných vlastnostiach má test i svoje nedostatky. Hoci sa rýchlo vyplňuje a rýchlo vyhodnocuje, jeho príprava je náročnejšia ako skúšanie pomocou spontánnych otázok alebo zadávanie úloh s voľnými, širokými odpoveďami. Vyžaduje si naplánovanie obsahu testu, rozhodovanie o voľbe typov testových položiek a zistenie ich obťažnosti pre danú skupinu žiakov. Dobrý test si vyžaduje vývoj, počas ktorého sa postupne zlepšuje.

Nedostatky testov pociťujú i žiaci. Testované osoby si občas sťažujú, že ich test obmedzuje pri odpovediach. Nemajú možnosť vybočiť z rámca rigorózne postavených testových úloh. Pri vyplňovaní úloh testu pociťujú efekt podobný jazde tunelom. Nemôžu odbočiť ani naľavo, ani napravo.