Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Nezávisle a závisle premenná

Na odlíšenie premenných, ktoré fungujú v rámci kauzálneho vzťahu, používa metodológia výskumu dve označenia. Premenná, ktorá spôsobuje daný efekt, sa nazýva nezávisle premenná. Naopak, premenná, ktorá sa vplyvom nezávisle premennej zmení, je závisle premenná. Závisle premenná dostala takého označenie preto, lebo jej kvalita, hodnota a pod. závisí od inej premennej (nezávisle premennej). V experimente výskumník manipuluje s nezávisle premennou a zisťuje, aký to má dôsledok na závisle premennú.

nezávisle premenná závisle premenná
nový liek vyliečenie
športový tréning rekord
zvýšenie motivácie žiaka učiť sa lepšie učebné výsledky

expand Úloha