Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Webové stránky

(A) Tematické webové stránky

Tematické webové stránky poskytujú množstvo kľúčových materiálov k danej problematike. Obyčajne obsahujú literatúru (často je k dispozícii vo fulltextovej forme), informácie o ukončených alebo riešených projektoch, výskumné zistenia, adresy pracovísk a ich pracovníkov, uskutočnené alebo pripravované konferencie, slovníky pojmov a pod. Dobrým príkladom je tematická webová stránka o klíme v škole.

(B) Osobné webové stránky autorov

Mnohí poprední odborníci majú osobné webové stránky, ktoré obsahujú veľa cenných informácií. Spravidla prinášajú životopis s fotografiou, odborné zameranie pracovníka, prehľad doterajšej činnosti, bibliografiu vlastných publikácií, texty (často aj fulltexty), sylaby kurzov, ktoré učia, odkazy na iné dôležité webové stránky a podobne.

Príklad:
webová stránka nemeckého autora Ralfa Schwarzera