Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Interpretácia výskumných údajov

Interpretácia je poslednou etapou práce s dátami vo výskume. Na začiatku etapy interpretácie máte k dispozícii všetky tabuľky a grafy, tie utriedite a zoradíte. Tým získate určitý prehľad, ktorý analýzou tabuliek a grafov postupne prehlbujete a rozširujete. Prvý prehľad získate skôr z grafov ako z tabuliek. K tabuľkám sa obraciate, až keď analyzujete detaily.

Interpretácia znamená vyhodnotenie a vysvetlenie. Hlavným výstupom z výskumu nie sú údaje, ale ich interpretácia. Žiaľ, v mnohých prácach pod hlavičkou interpretácie výsledkov vystupuje vlastne len slovný opis číselných údajov uvedených v tabuľkách. Prirodzene, to nie je interpretácia údajov výskumu!