Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Elektronické informačné databázy

Elektronické informačné databázy obsahujú obrovské množstvo informácií – plné texty článkov, kníh, bibliografie a citácie. Poskytujú pohodlné vyhľadávanie a čítanie na monitore počítača alebo na papieri po vytlačení zdroja.

Širokou databázou je Web of Knowledge. Umožňuje vyhľadávať informácie o jednotlivých vedeckých prácach, vrátane ohlasov, zo súčasnosti i v retrospektíve od roku 1985 približne z 8 500 najprestížnejších vedeckých časopisov sveta.

Inou veľkou databázou je Scopus. Je najväčšou databázou abstrákt a citácií vedeckej literatúry na svete. Pokrýva asi 16 000 časopisov.

Databázou časopisov je Proquest Central. Obsahuje 11 000 titulov časopisov, z ktorých je asi 8 000 plnotextových. Plnotextový časopis znamená, že na monitore vidíte riadky textu, obrázky a schémy. Text si môžete vytlačiť alebo uložiť. (Niektoré časopisy majú len elektronickú podobu, v papierovej forme nevychádzajú.) Pre pedagógov je dôležité, že táto databáza obsahuje vyše 700 kľúčových pedagogických časopisov, väčšinou písaných po anglicky. K uvedeným databázam je možný prístup len cez proxy-server danej univerzity, predtým je potrebné si vyžiadať prístupové heslo.

Inou dobrou databázou pre pedagógov je ERIC.

Databázou plnotextových časopisov pre spoločenské vedy je aj JSTOR.

Do databáz Web of Science, Scopus, Proquest Central a JSTOR majú voľný vstup učitelia a študenti slovenských univerzít, ktoré vytvorili konzorcium na zakúpenie licencie. Prístup je možný z počítačov v ich sieti. Typický prístup je v knižniciach, študovniach, na internátoch a v dosahu wifi.

Slovenský elektronický pedagogický časopis: Pedagogika.sk.