Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Otázky v interview

Najskôr si premyslite okruhy k danej téme, potom tvorte otázky. Na jeden okruh sa zvyčajne formuluje viacero otázok, je vhodné, ak použijete otvorené, zatvorené aj polouzatvorené otázky.

Typy otázok:

(A) Zatvorené otázky

Tu sa žiada jednoznačná odpoveď v rámci ponúkaných alternatív. Na ne by mali nadväzovať otvorené otázky.

Výhody

  • ľahké vyhodnotenie

Nevýhody

  • menej podrobné odpovede

Príklad: Myslíte si, že platenie školného za štúdium zlepší kvalitu vyučovania?

  • áno
  • nie
  • neviem

 

(B) Otvorené otázky

Respondent môže odpovedať voľne, bez výberu z ponúkaných možností.

Výhody

  • respondent má možnosť uviesť podrobnejšie a rozsiahlejšie odpovede

Nevýhody

  • náročnejšie na vyhodnotenie

Príklad: Ako posudzujete kvalitu vzdelávania na vašej škole?