Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Pravidlá vedenia dobrého interview

Výskumník a respondent by mali byť partnermi, mal by medzi nimi byť dobrý, podľa možnosti až priateľský vzťah. Veľa závisí od prvého kontaktu a celkového spôsobu vzájomnej komunikácie. Dôležitú úlohu tu zohráva aj neverbálna komunikácia, ako úsmev, podanie ruky, očný kontakt, prikyvovanie na znak súhlasu a pod.

Výskumník by si mal byť vedomý toho, že nie je "vypočúvateľom" a mal by viac počúvať ako hovoriť. (tzv. aktívny poslucháč). Odpovede by nemal hodnotiť, aby nedošlo k sociálne žiaducim odpovediam.

Základom dobrého interview je kooperácia s respondentom, zdvorilosť, empatia a kompetentné vystupovanie.

Je dôležité, aby ste neovplyvňovali respondentove odpovede, to predovšetkým znamená ab y ste nekládli sugestívne otázky:

Proti pravidelnému hodnoteniu pedagogických pracovníkov nenamietane, však?
Pripúšťate, že učitelia robia chyby a že aj vy ste sa niekedy dopustili chýb?