Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Faktory, ktoré rozhodujú o voľbe výskumnej témy

Téma, ktorú ste si vybrali, môže byť veľmi zaujímavá a atraktívna, ale prv než ju začne riešiť, musí zvážiť svoje možnosti. Musíte odpovedať na otázku: Budem môcť túto výskumnú tému realizovať?

Faktory, ktoré ovplyvnia vaše rozhodnutie, sú tieto:

(A) Dostupnosť terénu

Je terén dostupný? Budete mať možnosť pracovať v konkrétnom prostredí (inštitúcii, situácii)?

  • Ak chcete skúmať pravidlá fungovania súkromného gymnázia ako firmy, musíte si položiť otázku, či vás do takejto školy vpustia, či vám umožnia preskúmať jej interné materiály, viesť interview s majiteľmi školy, vedením školy, učiteľmi i rodičmi.
  • Ak chcete skúmať zlyhávanie medzigeneračnej komunikácie (komunikácie rodičov s dieťaťom), musíte si položiť otázku, či nájdete dosť domácnosti, kde vás budú ochotní prijať na sledovanie.
  • Ak chcete skúmať správanie mladistvých narkomanov, musíte si položiť otázku, kde ich nájdete, či vás budú akceptovať.

(B) Časové možnosti

Budete mať dosť času na daný výskumný zámer?

  • Ak si vyberiete tému, ktorá si vyžaduje rozsiahle cestovanie, musíte rátať s veľkým množstvom času na cestách.
  • Ak si vyberiete tému na dlhodobejší výskum a naplánujete ho na tri roky, musíte zvážiť, či budete môcť venovať celé tri roky práci na výskume – a či budete mať ďalší čas na jeho spracovanie.

(C) Finančné zabezpečenie výskumu

Budete mať dosť peňazí na svoj výskum? Nie je ta téma pre vás "drahá"? Vo výskume je potrebné počítať napríklad so zakúpením prístrojov, rozmnožovaním dotazníkov, poštovnými poplatkami pri zasielaní dotazníka poštou, cestovným pri cestách do terénu, zaplatením prenájmu miestností, najímaní pomocníkov (napríklad technika pre nahrávanie pri skupinovom interview, štatistika pre výpočty atď.).

(D) Zaujímavosť témy

A nakoniec to najdôležitejšie: téma musí byť pre vás zaujímavá. Výskum je namáhavá intelektová činnosť, do ktorej výskumník nasadí všetky svoje schopnosti. Preto musí mať dostatočný záujem a motiváciu na to, aby ho nielen začal, ale aj v ňom pokračoval a výskum dokončil. Záujem a motiváciu chápeme ako vnútornú energiu, akýsi motor, ktorý poháňa výskumníka v jeho činnosti.