Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Spôsoby testovania

Najfrekventovanejší spôsob testovania je ceruzka-papier. Testované osoby zaškrtávajú správne odpovede, alebo krátke odpovede vpisujú.

Modernejší spôsob je testovanie za pomoci počítača (computer assisted testing). Nejde však len o nahradenie ceruzky a papiera klávesnicou a monitorom. Týmto spôsobom možno integrovať do položiek testov zvukové prvky alebo video, čím sa nástrojové možnosti testovania rozširujú. Pri testovaní je možný aj vzdialený prístup (študenti sa môžu zúčastniť testovania doma). Ďalšou výhodou je, že počítač okamžite vyhodnocuje výsledky a dá ich výsledky výskumníkovi.

Vyskúšajte si elektronickú formu testu

S počítačom možno robiť adaptívne testovanie. Počítač priebežne vyhodnocuje odpovede testovanej osoby a v závislosti od nich vyberá zo svojej databázy ďalšie vhodné testové úlohy.

Okrem týchto typov testovania existujú testy manipulačné (napr. postaviť z kociek predpísaný útvar, vymodelovať z hliny požadovaný objekt a pod.).