Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Nečinnosť kontrolnej skupiny

V prácach študentov je možné nájsť experimenty, v ktorých pracovala len experimentálna skupina, zatiaľ čo s kontrolnou skupinou výskumník nerobil nič – len zistil jej výkon v závisle premennej. Po celý čas trvania experimentu bola táto skupina nečinná. Je to podobné, ako keď jednu skupinu neplavcov učíte v bazéne plávať a druhá sa opaľuje na trávniku. Prirodzene, keď po výcviku zmeriate výkon v plávaní obidvoch skupín, experimentálna skupina bude lepšia, kontrolná skupina bude horšia, lebo nebude vedieť plávať (resp. niektorí jej členovia sa utopia). Podobné experimenty (ale bez drastického vyústenia) sa organizujú aj v pedagogike. Preto naša rada znie: aj kontrolná skupina by mala plnohodnotne fungovať. Musí konať určitú aktivitu, ktorá je paralelná, ale nie totožná s aktivitou experimentálnej skupiny. Prirodzene, nečinnosť kontrolnej skupiny je menšie zlo ako neexistencia kontrolnej skupiny. V takomto prípade nemôžete výkon experimentálnej skupiny porovnať s ničím.