Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhľadávanie pomocou vyhľadávačov

Vyhľadávače, ako je Google, Altavista alebo Yahoo pracujú po zadaní 1 až 2 kľúčových slov. Obyčajne nájdu veľké množstvo záznamov, ktoré musí používateľ rozumným spôsobom "preosiať", vybrať, čo je preň dôležité. Ich výhodou je, že majú jednotky zoradené podľa frekvencie návštev. Tie jednotky, ktoré boli doteraz požadované viac, majú vyššie poradie ako tie, ktoré sa žiadali menej často.

Pomocou vyhľadávačov možno nájsť najrozličnejšie zdroje – konferenčné príspevky, výskumné správy, diskusné fóra, oznámenia o pripravovaných konferenciách, voľne dostupný software napríklad na spracovanie dát, tutoriály (učebné programy), encyklopédie, slovníky i webové stránky autorov alebo organizácií.

Šírka tejto ponuky je veľkou výhodou. Veľkou nevýhodou je často pochybná kvalita zdroja. Niekedy môže ísť o plagiát, nesprávne informácie alebo o vyfabrikované dáta. Používateľ by mal dávať prednosť tým zdrojom, o ktorých je informácia, že boli recenzované, t.j. posúdené nezávislými odborníkmi. Ak pri texte nie je uvedený autor a (alebo) inštitúcia, text možno považovať za nespoľahlivý a v serióznej práci by sa nemal použiť. Dodajme, že vyhľadávanie pomocou vyhľadávačov na internete by nemalo nahradiť systematické skúmanie informačných zdrojov v katalógoch a databázach.