Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Dĺžka interview

Interview by sa malo realizovať väčšinou dovtedy, kým výskumník nezíska potrebné informácie. Väčšinou však interview trvá dovtedy, pokým je respondent ochotný odpovedať. Do úvahy treba brať aj únavu a uvedomiť si, že po hodine zvyčajne klesá koncentrácia nielen u respondentov, ale aj u výskumníka. Je to však veľmi individuálne, niektorí ľudia sú unavení už po 10 minútach rozhovoru, iní rozprávajú ochotne aj 2 hodiny.