Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Hypotéza nemôže byť potvrdená len čiastočne

V niektorých kvalifikačných prácach sa objavujú kuriózne vyjadrenia, že hypotéza bola potvrdená len čiastočne. To je v rozpore s chápaním formy a funkcie hypotéz vo vedeckom výskume. Hypotéza môže byť buď potvrdená, alebo vyvrátená.

Ak predpokladáte, že sa dáta budú správať veľmi rôznorodo vzhľadom na štruktúru vášho výskumného súboru, je vhodné formulovať hypotézy tak, aby zohľadňovali predpokladané rozdiely. Ak skúmate medzipohlavné rozdiely u žiakov druhého stupňa základnej školy a  predpokladáte, že tieto rozdiely nebudú v jednotlivých ročníkoch školy rovnaké, musíte sformulovať hypotézu pre každý z ročníkov druhého stupňa základnej školy, teda nebudete mať jednu hypotézu pre celý druhý stupeň základnej školy. Tak sa vyhnete situácii, že sa hypotéza "čiastočne potvrdí".