Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Zásady tvorby sociometrického testu

  1. Stanovte jasné hranice skupiny.
  2. Stanovte presný počet volieb.
  3. Presne určte hľadisko voľby, napr. či majú vybrať spolužiaka ako partnera pri práci, ako hovorcu triedy a pod.
  4. Sformulujte jasnú a konkrétnu otázku.
  5. Každému členovi skupiny dajte zoznam všetkých členov skupiny.
  6. Vyzvite členov skupiny, aby odpovedali na otázku uvedením konkrétneho mena (mien) z predloženého zoznamu.