Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výber kompaktných skupín

V školskom prostredí je veľmi ťažké urobiť náhodný výber jednotlivcov-žiakov. Ucelené triedy totiž obyčajne nemožno "rozložiť" na výskumné účely. V takýchto prípadoch sa vezmú do výskumu celé triedy, ktoré zodpovedajú danému výberovému znaku (ročník, typ školy). Náhodným výberom sa zvolia triedy v počte, ktorý si výskumník stanovil.

Podobné problémy sa vyskytujú nielen pri výskume žiakov, ale aj pri skúmaní učiteľských zborov, pracovných kolektívov a pod. Aj v týchto situáciách sa urobí výber kompaktných skupín.