Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskumné problémy, pri ktorých sa hypotézy neformulujú

Nie každý výskum je založený na hypotézach. Výskum, ktorý je deskriptívny a ktorý má len jednu premennú, nemôže mať hypotézy. V takom prípade výskumníkovi stačí formulovať výskumnú otázku:

  • Aké je časové zastúpenie jednotlivých činností učiteľa (vysvetľovanie učiva, preverovanie vedomostí, upevňovanie učiva) na hodine biológie?
  • Aké sú súhrnné výkony žiakov v teste PISA?
  • Ako vyzerá typický deň slobodnej matky?
  • Aké sú prejavy agresivity v škole?

Ak však výskumník použije dve alebo viac premenných, hypotézy sa dajú formulovať:

Hypotéza: Agresivita žiakov je viac zastúpená na štátnych školách ako na súkromných školách.