Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Voľba výskumnej témy

Výskum sa začína voľbou výskumnej témy. Je to vlastne námet na výskum. Ukazuje na obsahové zameranie budúceho výskumu.

Kde nájsť témy na výskum? Existujú tri hlavné zdroje námetov:

  1. Odborná literatúra. Knižná i časopisecká literatúra obsahuje prakticky neobmedzené množstvo tém, ktoré sú vhodným inšpiračným zdrojom pre výskumníka. Navyše, tento zdroj nie je uzavretý, naopak, každý deň doňho pribúdajú nové a nové príspevky. Knihy a časopisy, ktoré sú blízke (napríklad štandardné učebnice, hlavné domáce časopisy v danej odbornej špecializácii), sa čítajú najviac a pravdepodobne poskytnú všeobecne známe alebo časté témy výskumu. Preto je dobré preštudovať si i  zahraničnú literatúru a priniesť si z nej svieže nápady a tvorivé postupy.
  2. Vlastná praktická skúsenosť výskumníka. Ak výskumník dobre pozná terén (napríklad školu, školské zariadenia, rodinné prostredie žiakov), ten mu môže poslúžiť ako potenciálny zdroj výskumných nápadov. Z terénu môže generovať zaujímavé výskumné témy.
  3. Diskusie s odborníkmi. Komunikácia so špecialistami, školiteľom a inými odborníkmi často prináša nové nápady a je užitočným nástrojom aj na dopracovanie výskumného nápadu, ktorý zatiaľ existuje len v nejasnej podobe.

Tieto tri zdroje námetov na výskumné témy môžu vystupovať samostatne, ale obyčajne fungujú v symbióze. Napríklad výskumník sa inšpiroval zaujímavou výskumnou štúdiou, reflektoval ju očami praxe a prediskutoval ju so svojimi kolegami. Tak si vypracoval tému výskumu, ktorá je vedecky hodnotná i aplikačne cenná.

Iným prípadom je keď si človek vyberie tému, ktorú ponúka jeho inštitúcia. Takto to býva v prípade ročníkových, bakalárskych, magisterských a dizertačných prác. Ale aj v tomto prípade by si mal uchádzač pred tým, než sa rozhodne začať skúmať danú tému, preštudovať relevantnú literatúru a diskutovať o nej s odborníkom, ktorý ju vypísal (školiteľom, vedúcim práce).