Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Usporiadanie testových úloh v teste

Testové úlohy musia byť navzájom nezávislé. Riešenie jednej úlohy by sa nemalo závisieť od riešenia inej úlohy. Nesprávne vyriešená úloha by nemala ovplyvniť riešenie nasledujúcich úloh. Inými slovami, riešenie testových úloh nesmie na seba reťazovite nadväzovať.

Testové položky je potrebné usporiadať podľa logiky učiva. Ak ich zoradíte náhodne, obyčajne to sťažuje riešenie. Testovaná osoba musí hľadať súvislosti a stráca tým čas a energiu.