Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Možnosti povzbudenia respondentov

Krátke vyjadrenie porozumenia a záujmu - "chápem", "áno", "rozumiem".

Krátke mlčanie - (2-3 sekundy) spolu s očným kontaktom po odpovedi respondenta – naznačte, že očakávate rozvinutie odpovede.

Zopakovanie otázky – ak respondent neodpovedal dostatočne, zopakujte otázku. Je to podnet a uistenie pre respondenta, že vám záleží na jeho odpovedi.

Zopakovanie (parafrázovanie) odpovede – overíte si, či ste správne pochopili výpoveď respondenta.

Neutrálne požiadanie o doplnenie informácie – "Ako ste to mysleli?", "Môžete o tom ešte niečo povedať?"

Sumarizácia odpovede respondenta – nasleduje po uzavretí istej témy rozhovoru. Uistíte respondenta, že ste všetko správne pochopili.