Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Autori

Autorský kolektív

pracovníci Pedagogickej fakulty UK v Bratislave:

pracovníci Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave:

Poďakovanie autorom prevzatých prác

Autori ďakujú

  • prof. Jiřímu Marešovi, CSc. a
  • prof. Dr. Hanke Lukášovej, CSc.

za možnosť uverejniť ich štúdie v tejto elektronickej učebnici.

Poďakovanie recenzentom

  • Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
  • Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Poďakovanie Kultúrnej a grantovej agentúre

Táto učebnica vznikla vďaka podpore Kultúrnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (KEGA). Autori ďakujú agentúre za poskytnuté financie pridelené projektu č. 3/6093/08 pre Pedagogickú fakultu UK a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.