Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Terminológia testu

Testové úlohy môžu mať rôznu formu, teda nielen formu otázky. Jednotne ich nazývame testová úloha alebo testová položka. Zadávanie testu sa nazýva administrácia. Vyhodnocovanie testu pomocou bodov (skóre) sa nazýva skórovanie.

Testová úloha sa skladá z kmeňa, ktorý je vlastne zadaním úlohy, a odpoveďou.

Príklad:

skladba testovej úlohy