Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Testy vedomostí a zručností

Vedomosti a zručnosti žiakov možno skúmať rôznym spôsobom, napr. kladením otázok alebo písomkami. Tie sa niekedy tiež nazývajú testami, ale v tomto prípade nejde o presné odborné pomenovanie. Pod testom rozumieme dlhšiu skúšku, ktorá má pevnú štruktúru a charakterizujú ju dve základné vlastnosti: objektívnosťekonomickosť.