Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Validita škál

Validita škál je ovplyvnená rôznymi faktormi, napr. formuláciou položiek, výberom stupňov, ale aj samotnými respondentmi. Niektorí sú úprimní viac, iní menej. Medzi najčastejšie chyby škál patria:

(A) Podhodnocovanie

Podhodnocovanie sa prejavuje vtedy, ak respondent ohodnotí určitú osobu alebo jej vlastnosť horšie ako v skutočnosti.

(B) Nadhodnocovanie

Pri nadhodnocovaní respondent hodnotí osobu lepšie, ako je to v skutočnosti.

(C) Centrálna tendencia

Respondent sa vyhýba krajným pozíciám odpovedí, má tendenciu zvoliť strednú odpoveď. Na odstránenie sa môže použiť napr. škála s väčšou diferenciou a viacerými stupňami, príp. škála bez strednej odpovede.

(D) Haló efekt

Ak je položka škály v kontexte k predchádzajúcim odpovediam, môže byť nimi ovplyvnená. Týka sa to hlavne položiek, ktoré sú podobné, alebo sa venujú rovnakej tematickej oblasti. Prejavuje sa vtedy, ak si človek pod vplyvom istej výraznej vlastnosti vytvára celkový dojem.

Učiteľ je: priateľský-nepriateľský; spravodlivý-nespravodlivý; prísny-povoľný.

Môže sa stať, že žiak ohodnotí svojho učiteľa, ktorý je priateľský a veselý, ako spravodlivého, čo v skutočnosti môže, ale nemusí byť pravda.

(E) Sociálne žiaduce odpovede

Položky škál formulujte tak, aby respondent nemal pocit, že musí odpovedať, ako sa od neho očakáva, v zmysle spoločensky žiaducej odpovede.

Príklad:

Pri výchove používam telesné tresty: úplne súhlasím, súhlasím, nemám vyhradený názor, nesúhlasím, úplne nesúhlasím.

Niektorí respondenti na túto škálu odpovedia záporne, aj vtedy, ak to nie je pravda a dieťa telesne trestajú. Je to z dôvodu, že vedia, že deti by sa nemali telesne trestať a chcú sa "ukázať z lepšej stránky".

Aké by bolo vhodné riešenie? Pri takýchto typoch otázok sa odporúča použiť iný typ škály, napr. s viacerými alternatívami, napr.: niekedy, občas, závisí od okolností a pod.

expand Úloha

Na odstránenie tohto nežiaduceho javu môžete použiť kontrolné položky, ktoré sú sémanticky obrátené (negatívne formulované). Medzi kladne formulované výroky vložte niekoľko negatívne formulovaných výrokov.