Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Technické náležitosti testu

Ak zadávate test na papieri, existujú dve možnosti:

(1.) Testované osoby zapisujú riešenia priamo na testový hárok (ktorý je určený na jednorazové použitie).

(2.) Testované osoby si čítajú zadanie úlohy v testovom zošite, do ktorého však nepíšu. Odpovede píšu na osobitný hárok papiera nazvaný odpoveďový hárok, ktorý je určený na jednorazové použitie. Tento spôsob umožňuje viacnásobné využívanie testového zošita, teda šetrí papier.

technické náležitosti