Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Zácvik výskumníka

Môže sa zdať, že realizovať interview je jednoduché. V skutočnosti si táto výskumná metóda vyžaduje istý zácvik, ktorý by mal byť zameraný na vytvorenie raportu, kladenie otázok, sledovanie obsahovej línie a vhodné reagovanie na odpovede.

Zácvik môže začať pozorovaním interview odborníka, prípadne štúdiom prepisu interview. Začínajúci výskumník by mal vždy radšej začínať štruktúrovaným interview a vopred si nacvičiť kladenie otázok. Mal by realizovať skúšobné interview, podľa možnosti s osobami, ktoré sa podobajú cieľovej skupine.