Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskumný súbor

Pedagogický výskum skúma ľudí – učiteľov, vychovávateľov, žiakov, študentov, rodičov atď. Na začiatku výskumu si výskumník musí položiť otázku, ktorých ľudí vybrať do výskumu. Čiastočnú odpoveď dajú výskumné otázky. Keď chce výskumník skúmať napríklad vybrané fyzické ukazovatele žiakov druhého stupňa základnej školy, je zrejmé, že vo výskume musí skúmať žiakov, ktorí navštevujú tento stupeň školy. Svoj výber môže zúžiť. Môže skúmať vybrané fyzické ukazovatele žiakov 7. ročníka v Košiciach. Ale aj tak je pred ťažkou situáciou. Siedmy ročník navštevuje v Košiciach niekoľko tisíc žiakov a je zrejmé, že výskum s toľkými žiakmi z časových a finančných dôvodov nezvládne. Preto musí urobiť z týchto siedmakov výber.

Spôsob, akým sa osoby vyberajú do výskumu a koľko ich je, ovplyvňuje zovšeobecniteľnosť výsledkov výskumu, teda to, aká široká bude platnosť zistení. Ak urobíte napríklad výskum niektorých fyzických ukazovateľov so 170 žiakmi siedmej triedy len na jednej škole v Košiciach, výsledky budú platné pre týchto žiakov a s istou pravdepodobnosťou aj pre niektorých ďalších siedmakov v Košiciach. Výsledky však nebudete môcť zovšeobecniť na všetkých siedmakov v SR a už vonkoncom nie na všetkých žiakov základnej školy. Ako teda postupovať?