Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Formy škál

Ak budete realizovať výskum pomocou škál, môžete zvoliť nasledovné formy:

(A) Numerické:

numerické škály

(B) Grafické:

grafické škály

(C) Slovné:

slovné škály

(D) Symbolické:

symbolické škály