Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Hypotézy

Hypotéza je výskumný predpoklad. Vyjadruje určitý názor výskumníka:

Podľa môjho názoru dievčatá podávajú v záťažových situáciách lepší učebný výkon ako chlapci.

Keďže je jasné, že ide o názor výskumníka, úvodné tri slová tohto príkladu sa neuvádzajú. Korektný zápis hypotézy znie:

Dievčatá podávajú v záťažových situáciách lepší učebný výkon ako chlapci.

Prečo musí mať výskum hypotézu? Nestačí len výskumná otázka? Nie, hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V jazyku metodológie výskumu sa to vyjadruje takto:

Hypotéza bola potvrdená alebo hypotéza bola zamietnutá.

Proces potvrdzovania a zamietania hypotéz sa v jazyku metodológie výskumu nazýva testovanie hypotéz. Ide o metodologický test, nemýľte si ho s testami vedomostí a zručností.

Hypotézy súvisia s výskumnými otázkami a obyčajne sa z nich odvodzujú.

Výskumná otázka: Aký je rozdiel v učebných výkonoch medzi dievčatami a chlapcami ak ide o záťažové situácie?

Hypotéza: Dievčatá podávajú v záťažových situáciách lepší učebný výkon ako chlapci.

Hypotéza je určitý odborný odhad o tom, ako sa budú správať výskumné dáta a aké výsledky z nich možno vyvodiť. Je to vlastne predikcia záverov výskumu. Nejde však o hádanie. Ide o odbornú predpoveď, tá musí byť premyslená, reflektovaná a zdôvodniteľná. V opačnom prípade hypotéza bude pripomínať tipovanie, aké robia ľudia v stávkových kanceláriách, a to môže priniesť triviálne, nevysvetliteľné alebo nezdôvodniteľné výsledky.

Hypotézy nútia výskumníka uvažovať hlbšie o výskumnom probléme a zamýšľať sa, aké dáta bude získavať v teréne a ako ich spracuje.

expand Úloha