Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Spracovanie výskumných údajov

Spracovanie výskumných údajov predstavuje – spolu s ich interpretáciou – finálnu fázu výskumu. Na začiatku tejto fázy máte zhromaždené všetky údaje získané pomocou jednej alebo viacerých výskumných metód, teraz musíte svoje údaje spracovať a vyhodnotiť. Kým predchádzajúca etapa výskumnej práce (zber údajov) sa uskutočnila v teréne, táto etapa sa realizuje v pohodlí domova, študovne alebo pracovne. Prirodzene, etapu zberu údajov a etapu ich spracovania nemusíte od seba ostro oddeliť – svoje údaje môžete spracovávať priebežne. Po každej návšteve terénu spracujte získanú časť dát. Poradie činnosti pri spracovaní výskumných údajov je v každom výskume relatívne pevné, v nasledujúcich častiach túto činnosť objasníme a ilustrujeme.