Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Podmienky na získanie hodnotných dát v teréne

Pred realizáciou výskumu v teréne si musíte položiť otázky: Budú moje údaje, ktoré zozbieram, hodnotné? Budem im môcť veriť? Budú vôbec použiteľné? Aby ste zabezpečili hodnotné údaje, musíte splniť niekoľko úloh:

 • Teoretické oboznámenie sa s výskumným nástrojom a zacvičenie
  Ako výskumník musíte dokonale poznať výskumné nástroje (dotazník, schémy interview, škály, testy alebo pozorovacie hárky), ktoré použijete. Musíte vedieť, na akej teórii sú postavené, ako sa s nimi pracuje a ako sa dáta zaznamenávajú a vyhodnocujú. Je nevyhnutné, aby ste toto všetko ovládali nielen teoreticky, ale aj prakticky.
 • Správne použitie výskumných nástrojov
  Výskumné nástroje musíte v teréne správne použiť. "Správne" znamená, že s nimi pracujete tak, aby ste získali neskreslené dáta.
 • Korektné vyhodnotenie dát
  Dáta musíte riadne zaznamenať, usporiadať a potom vyhodnotiť adekvátnymi matematicko-štatistickými metódami.
 • Kontakt so skúmanými osobami
  K skúmaným osobám musíte byť priamy a otvorený; nesmú pocítiť nijaký nátlak z vašej strany, nesmú mať ani pocit ohrozenia. Skúmané osoby by mali dostať dostatočné informácie o tom, aká bude ich úloha vo výskume, čo sa bude diať s dátami a ako budete zachovávať ich anonymitu. Skúmané osoby (v prípade neplnoletých osôb ich rodičia alebo zákonní zástupcovia) by mali podpísať dokument zvaný poučený súhlas.