Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Validita interview

Na validitu odpovedí v interview vplývajú rôzne faktory:

  1. Beznázorovosť respondenta (na všetko odpovedá "neviem").
  2. Sociálne žiaduce odpovede (povedia, čo chce výskumník počuť).
  3. Neúprimnosť respondenta.
  4. Odpovede poznačené prítomnosťou tretej osoby.
  5. Súhlasné odpovede, nezávislé na obsahu otázky (niekedy sú spôsobené zle položenými otázkami).