Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Krátkodobé a dlhodobé efekty experimentu

Efekt nezávisle premennej môžete vo svojom experimente merať nielen bezprostredne po skončení experimentu, ale aj s odstupom niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Inými slovami, skúmate retenciu experimentálneho efektu. Zisťujete, či malo vaše pôsobenie len krátkodobý alebo aj dlhodobý efekt. Žiaľ, väčšina experimentov v edukačnej oblasti u nás sa zameriava len na to prvé, takže nedáva odpovede na otázku, či experimentálny efekt trvalejšie pôsobil na subjektov.