Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Kauzalita

Kauzalita je jadrom experimentu. Podstatu kauzality môžeme vyjadriť vzťahom:

jav A → dôsledok D

Nový liek → vyliečenie (vyliečenie nastalo vplyvom lieku)
Športový tréning → rekord (rekord nastal vplyvom športového tréningu)
Zvýšenie motivácie žiaka učiť sa → lepšie učebné výsledky (lepšie učebné výsledky vznikli vplyvom zvýšenia motivácie)

Na to, aby ste mohli zistiť kauzalitu javu A, tento jav musí predchádzať jeho dôsledkom. Jav A musí existovať pred dôsledkom D. Výskumník musí vedieť, že jav, ktorého kauzálne pôsobenie sleduje, naozaj predchádzal jeho dôsledkom. Na prvý pohľad je táto požiadavka triviálna, ale skutočnosť je niekedy zložitejšia. Danú situáciu je potrebné vždy hlbšie analyzovať, aby ste pochopili, ktorým smerom kauzalita funguje.

"Intenzívne sledovanie akčných televíznych filmov zvyšuje frekvenciu agresívneho správania adolescentov."

V tejto téze je na prvý pohľad kauzalita zrejmá: akčné filmy → vysoká frekvencia agresívneho správania. Lenže výskumník nemá žiadny dôkaz, že sa agresivita nevyskytla u predpokladaných subjektov výskumu už predtým, než začali intenzívnejšie sledovať akčné filmy v televízii. Adolescenti mohli mať agresívne správanie predtým, a preto radi pozerajú akčné filmy, úplne sa v nich "vidia". Kauzalita tu má iný smer, než je ten, ktorý predpokladal výskumník, a síce: vysoká frekvencia agresívneho správania → intenzívne sledovanie akčných filmov.

Skúška kauzality

Ak si chcete overiť, či uvažujete pri kauzalite správne, musíte urobiť "obrátený test". Musíte výrok prepolarizovať (obrátiť) a potom preskúmať jeho platnosť.

ignorovanie žiaka spolužiakmi → záškoláctvo
test: záškoláctvo → ignorovanie žiaka spolužiakmi.

Stal sa žiak záškolákom primárne preto, lebo ho spolužiaci ignorovali (vylučovali ho z hier, nepomáhali mu, neradili mu a pod.), alebo ho ignorovali preto, že sa vyhýbal vyučovaniu a kazil tým imidž triedy?

Kauzalita múdrych

Ako sa stať bohatým?
Večer ísť skoro spať,
ráno zavčasu vstávať,
naďabiť na ropu.
J. D. Rockefeller