Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Dostupný výber subjektov

V určitých prípadoch výskumník nemá možnosť urobiť náhodný výber ani jedným spôsobom (nestratifikovaný, stratifikovaný), má však možnosť pracovať s dostupným výberom. Je to vlastne výber typu "beriem, čo mám". Môže to byť napríklad výchovné zariadenie, ktoré je v susedstve, môžu to byť rodiny, ku ktorým má výskumník prístup alebo ľudia, ktorí prišli na vzdelávacie podujatie. Takýto výber je z hľadiska zovšeobecniteľnosti najslabším výberom. Zovšeobecnenia zistení budú veľmi úzke – budú sa týkať len skúmaných osôb a lokalít.

expand Úloha

expand Úloha