Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Využitie sociometrie

Sociometriu ako výskumnú metódu môžete použiť v najrôznejších prostrediach, napr. v školách, v domovoch detí, kluboch mládeže a pod.

Ak sa rozhodnete realizovať výskum pomocou sociometrie, môžete tak urobiť len vtedy, keď:

  1. skupina nebude príliš veľká (pri skupinách s viac ako 25 členmi už bude problematické vyhodnotenie),
  2. členovia skupiny sa musia dobre poznať.

expand Úloha