Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Meranie závisle premennej

Keď experiment prebehol, musíte skontrolovať jeho výsledok – odmerať závisle premennú, a to u experimentálnej i kontrolnej skupiny subjektov. V experimente sa takéto výstupné meranie nazýva posttest. Zadávate ho v rovnakom čase a za rovnakých podmienok u obidvoch skupín subjektov. Ním zisťujete vplyv nezávisle premennej na závisle premennú. Otázka znie: bola experimentálna skupina lepšia ako kontrolná v postteste? Ak áno, máte v ruke dôkaz, že nezávisle premenná, ktorá pôsobila v experimentálnej skupine, mala silnejší účinok ako tá, ktorá pôsobila v kontrolnej skupine.