Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Ako citovať túto učebnicu

Citácia do papierovej publikácie

Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.

Citácia do webovej aplikácie

e-metodológia

e-metodológia