Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Základný a výberový súbor

Pri výskumnom súbore rozlišujeme základný súborvýberový súbor.

(A) Základný súbor

Základný súbor (inakšie tiež zvaný populácia) tvoria všetky subjekty, na ktoré sa majú výsledky výskumu vzťahovať. Ak sa majú výsledky vzťahovať na všetkých siedmakov v SR, potom základný súbor tvoria všetci žiaci siedmych ročníkov v SR.

zovseobecnitelnost

Kde získať údaje o základnom súbore?
Hlavné štatistické údaje o obyvateľoch Slovenska zhromažďuje Slovenský štatistický úrad. Štatistické údaje týkajúce sa školstva na Slovensku zhromažďuje Ústav informácií a prognóz školstva. Jeho databáza obsahuje údaje o počte škôl, tried, žiakov, učiteľov i ostatných výchovno-vzdelávacích zariadení usporiadaných podľa územia Slovenska. Obidve inštitúcie poskytujú údaje na požiadanie.

(B) Výberový súbor

Je zrejmé, že výskumník nemá možnosť zorganizovať výskum s celým základným súborom, napríklad so všetkými siedmakmi v SR, pretože ich je veľa. Preto z nich urobí určitý výber. Osoby, ktoré vybral, nazývame, výberový súbor (alebo inakšie výskumná vzorka).
Výberový súbor je vždy menší ako základný súbor.

Metodológia výskumu ponúka rôzne spôsoby zostavovania výberového súboru:

  1. náhodný výber,
  2. stratifikovaný výber,
  3. zámerný výber,
  4. dostupný výber.