Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vzťah medzi validitou a reliabilitou

Dobrý výskumný nástroj musí mať dostatočnú validitu i dostatočnú reliabilitu. Ak je validita nízka, je zrejmé, že výskumný nástroj zisťuje niečo iné, než to, čo výskumník chcel zisťovať. V tom prípade ani vysoká reliabilita (ak je vôbec v takomto prípade možná) nie je zárukou získania dobrých dát. Podobne, ak je reliabilita veľmi nízka, vysoká validita nezachraňuje hodnotu daného nástroja. Pre výskumníka je preto jediná cesta – hľadať (alebo skonštruovať) výskumné nástroje, ktoré sú dostatočne validné i dostatočne reliabilné.

expand Úloha