Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Varianty sociometrie pre školskú prax

Voľba konaním

Táto možnosť sa uplatňuje hlavne pri menších deťoch, ktoré ešte nevedia písať ani čítať. Výber realizujú deti tak, že napríklad rozdajú svoje obľúbené hračky spolužiakom, ktorých majú radi.

Akčná sociometria

Predstavuje dynamický skupinový proces, pričom členovia skupiny realizujú výbery svojim konaním. Výskumník pozoruje reálne správanie v umelo vytvorených situáciách. Napr. jeden kút miestnosti predstavuje pozitívnu voľbu, oproti ležiaci negatívnu. Pri kladnej alebo zápornej odpovedi sa respondenti postavia do vybranej časti, v prípade nerozhodnosti do stredu.

Použiť môžete rôzne techniky, napr. „autobus“. Žiaci sa posadia do dvojíc tak, ako by chceli sedieť na dlhej ceste autobusom.

Akčné testy sú z časového hľadiska veľmi pružné, ale nezachytia úplne presne reálne situácie a vzťahy.

Vzťahová analýza (Spätná sociometria)

Je založená na subjektívnom vnímaní svojho postavenia v triede a vzťahov so spolužiakmi. Žiaci odpovedajú na otázku: O ktorom spolužiakovi si myslíš, že si vyberie teba? Na základe ich výpovedí sa zisťujú rozdiely medzi skutočným a predpokladaným sociálnym statusom.

Hádaj kto

Žiakom sa predloží zoznam s podrobnými charakteristikami spolužiakov (napr. Je vždy veselý, usmiaty, dobre naladený. Kto zo skupiny to je? alebo Je väčšinou osamotene. Kto to môže byť?) Úlohou žiakov je posúdiť, na koho sa dané popisy vzťahujú.

Odhad času

Podstatou tejto metódy je určenie dĺžky času, ktorú chcú žiaci stráviť so spolužiakmi pri určitej činnosti. Významným diagnostickým kritériom je určenie, o akú činnosť ide.

Kresbové metódy

Žiaci vyjadrujú vzájomné vzťahy formou kresby, napr. nakreslia skupinu v spoločnom dome. Môžete využiť rôzne alternatívy, napr. členovia skupiny kreslia spoločne, výkres sa posúva a každý niečo nakreslí, čo si myslí, že by druhého potešilo. Môže sa využiť aj koláž skupiny z rôznych materiálov, napríklad fotiek, obrázkov a pod.

Dotazník popularity v skupine

Každý člen skupiny zoradí všetkých členov podľa obľúbenosti.